Pamatinformācija

Latvia TrailRace pirmo reizi savas ikgadējās nakts taku skriešanas sacensības rīko ārpus Vidzemes – šoreiz pa Olaines meža takām, kas vijās gar vecmežiem, tīreļiem un līdumiem. Jums ir iespēja piedalīties neaizmirstamā pasākumā, iepazīt Olaines takas, gūt jaunu pieredzi un, protams, pārvarēt bailes no skriešanas tumsā!

DATUMS:

2022. gada 16. jūlijs

VIETA:

Olaines Mežaparks

DISTANCES:

1 km bērnu skrējiens, 5 km, 10 km, 20 km

TRASE:

Ar atstarotājiem marķētas meža takas, asfalta un meža ceļi un parka celiņi

PROGRAMMA:

19:30 – reģistrācijas atvēršana
20:30 – 1 km bērnu skrējiena starts
22:30 – 10 km un 20 km distanču kopējais starts
22:45 – 5 km distances starts [mainīts starta laiks]
00:30 – apbalvošana 5 km distancei
00:45 – apbalvošana 10 km distancei
01:00 – apbalvošana 20 km distancei
02:00 – kontrollaiks

Galvenie noteikumi

Vecuma grupas
• 1 km bērnu distancē drīkst piedalīties bērni līdz 12 gadu vecumam (2010. gads un jaunāki).
• 5 km un 10 km distanču dalībnieki tiek iedalīti 4 vecuma grupās: jaunieši (2001. gads un jaunāki), pieaugušie (1982.–2000.), veterāni (1981.–1967.) un superveterāni (1966. un vecāki).
• 20 km distanču dalībnieki tiek iedalīti 3 vecuma grupās: pieaugušie (1982. gads un jaunāki), veterāni (1981.–1967.) un superveterāni (1966. un vecāki).
• 5 km, 10 km un 20 km sacensībās drīkst piedalīties arī dalībnieki, kas ir jaunāki par 2010. gadu, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību veicamajai distancei.

Dzeršanas punkti
• Lai samazinātu atkritumu daudzumu, dzeršanas punktos ir jāizmanto savus dzeršanas traukus (mīkstās pudelītes un glāzītes).

Kontrollaiks
• Visu distanču veikšanai tiek noteikts kontrollaiks – līdz 02:00 naktī.

Nūjotāji
• Visās sacensību distancēs var piedalīties arī nūjotāji (kopējā rezultātu ieskaitē) ar nosacījumu, ka dalībnieks veic distanci līdz trases slēgšanas brīdim (kontrollaikam).

Obligātais ekipējums
• Visiem dalībniekiem (izņemot bērnu skrējienam) obligātais ekipējums – pieres lukturis.
• Visiem dalībniekiem rekomendējam laikapstākļiem un veicamajai distancei atbilstošu apģērbu un apavus.

Apbalvošana
• Tiks apbalvoti trīs ātrākie vīrieši un sievietes 5 km, 10 km un 20 km distancēs absolūtajā un katras vecuma grupas ieskaitē ar atbalstītāju piemiņas balvām.

COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi
• Sacensību dalībniekiem ir jāievēro valstī spēkā esošie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Pārējie noteikumi

Distanču marķējums
• Distances tiks marķētas ar atstarojošiem elementiem, bultām un lentām, lai nepārprotami norādītu distances virzienu.
• Dalībnieki drīkst pārvietoties tikai pa marķēto trasi; distances saīsināšana ir aizliegta.

Veselība un drošība
• Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
• Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.
• Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību rīkotājiem pa tālruni.

Tiesāšana un diskvalifikācija
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības, tajā skaitā nesniedz palīdzību skrējējam, kuram distances veikšanas brīdī ir radušās veselības problēmas.
• Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka dalībnieks nav spējīgs turpināt dalību sacensībās.
• Distancēs atradīsies tiesneši, kuri sekos līdzi sacensību norisei, bet tas neatbrīvo dalībniekus no pienākuma ievērot sacensību nolikumu.

Uzvedības un kārtības normas
• Visiem dalībniekiem ir jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram veselības un citu problēmu gadījumos.
• Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz dzeršanas punktos novietotajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Foto un video
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.

Datu apstrāde
• Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu pasākuma kvalitatīvu norisi.

Force majeure
• Ārkārtēju nenovēršamu apstākļu (force majeure) gadījumā, ja tiek atcelta vai pārcelta sacensību rīkošana uz vēlāku datumu, jau reģistrēto dalībnieku apmaksātās dalības maksas netiek atmaksātas. Tā vietā iemaksāto dalības maksu dalībnieks varēs izmantot, lai piedalītos pārceltajās sacensībās vai citās biedrības “Ieskrien mežā” (Latvia TrailRace) rīkotajās sacensībās.

Izmaiņas nolikumā
• Sacensību rīkotājiem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām.
• Sacensību rīkotāji nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Rīkotājs
• Sacensības rīko biedrība “Ieskrien mežā” (Latvia TrailRace), atbildīgā persona – Edijs Dzalbs, e-pasts: latviatrailrace@gmail.com, tālrunis: 27821042.

Iepriekšējās nakts sacensības

Atbalstītāji

© 2022 Latvia TrailRace | Biedrība “Ieskrien mežā”