Lāčplēša dienai veltītā skrējiena
„Apkārt Rozulai” nolikums

Mērķis un uzdevumi
Veicināt patriotisku noskaņojumu un Latvijas vēstures izpratni.
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

Vieta un laiks
Skrējiens notiek 2022. gada 11.novembrī pie Rozulas skolas. Starts 12.00.
Lūdzam ierasties savlaicīgi, lai varētu saņemt nummuru.

Dalībnieki
Skrējienā aicināti piedalīties visu vecumu sportisti

Vecuma grupas un distances

Grupas nosaukums Vecums Distance
Pirmskolas vecums
(abu dzimumu sportisti)
2016.g.dz. un jaunāki 1,5 km
1. meitenes 2013. -2015.g.dz. 1,5 km
1. zēni 2013. -2015.g.dz. 1,5 km
2. meitenes 2011. – 2012.g.dz. 4,5 km
2. zēni 2011. – 2012.g.dz. 4,5 km
3. meitenes 2009. – 2010.g.dz. 7,5 km
3. zēni 2009. – 2010.g.dz. 7,5 km
4. meitenes 2007. – 2008.g.dz. 7,5 km
4. zēni 2007. – 2008.g.dz. 7,5 km
5. meitenes 2004. – 2006.g.dz. 7,5 km
5. zēni 2004. – 2006.g.dz. 7,5 km
Sievietes 1993. – 2003.g.dz. 7,5 km
Vīrieši 1993. – 2003.g.dz. 7,5 km
1. seniores 1972. – 1992.g.dz. 4,5 km
1. seniori 1972. – 1992.g.dz. 7,5 km
2. seniores 1972.g.dz. un vecākas sportistes 4,5 km
2. seniori 1972.g.dz. un vecāki sportisti 4,5 km

Katrs pilngadīgais dalībnieks personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli. Par nepilngadīgo dalībnieku veselības stāvokli atbildīgs viņu pavadošais skolotājs vai cits pieaugušais.

Apbalvošana
Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām un diplomiem.

Pēc finiša tēja. Varēs nopirkt bulciņas.

Rīkotājs
Informācija pa telefonu 26592343 (Aija Alksne)

Reģistrācijas forma


Dalībnieki

[table “34” not found /]